tmcic@hotmail.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


รู้จักศรีกรุงโบรคเกอร์

  

 

 

 

                ศรีกรุงโบรคเกอร์ ยืนยันความสำเร็จด้วยการผงาดคว้ารางวัล “นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย หรือ คปภ. มาครองได้สำเร็จถือเป็นของขวัญสุดพิเศษ ในการฉลองครบรอบ 29 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ สร้างความปลาบปลื้มให้กับคณะผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงาน และ เหล่าสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าเพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจ เพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบ 

                ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด มุ่งมั่นในการทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยด้วยปณิธานของ คุณศรีกรุง อรุณสวัสดี ที่ต้องการสร้างคนให้ภูมิใจในอาชีพ มีบัตรนายหน้าให้ถูกต้อง เข้าถึงทุกสังคม และมีความรู้เรื่องประกันให้มาก ยิ่งรู้มากยิ่งถูกหลอกได้น้อยลง และย่อมเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ให้กับประเทศต่อไป จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจนถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้ว

 

              เปิดตัวศรีกรุุงประกันชีวิตโบรคเกอร์อย่างเป็นทางการ จากนั้้นเป็นการเปิดตัว “ศรีกรุุงประกันชีวิตโบรคเกอร์” อย่่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก คุุณดวงสมร อรุุณสวัสดี ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ขึ้้นกล่าวบนเวที โดยมีใจความตอนหนึ่่งว่า “ศรีกรุุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ มีเป้าหมายที่่ต้องการผลักดันให้คนไทยมีหลักประกันในชีวิตที่่ดี ภายใต้ ความคุ้มครองที่่เหมาะสม ตอบโจทย์์ประชาชนได้ทุกกลุ่ม และทุกคน สามารถเข้าถึงได้ด้วยราคาที่่ไม่ไกลตัว”

              รางวัลแห่งเกียรติยศ Srikrung Broker Awards 2019 จากนั้้น ก็เข้า สู่ช่วงเวลาแห่งค่ำคืนที่่ทุุกคนรอคอย พิธีกรได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ได้รับรางวัลทั้้ง 33 ท่านอย่างยิ่งใหญ่เปิดตัวเดิน บนพรมแดงในบรรยากาศสุุดประทับใจ และเข้าสู่พิธีการมอบรางวัล Srikrung Broker Awards 2019

 

 

 

 

                ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ของ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ และ ด้วยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อย่างมาก บวกกับ แนวทางการบริหารงาน ของ ทีมบริหาร เพื่อให้สอดคล้อง กับ นโยบายของ รัฐบาล ประกอบกับที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเขา ไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้บริโภค     ที่นิยมซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ศรีกรุงโบรคเกอร์ จึงได้เปิดตัวบริษัทใหม่ขึ้นภาย ใต้ชื่อว่า “ 724 Market ” ซึ่งมีงานเปิดตัวไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาโดย งานนี้ยังมีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของทั้งศรีกรุงโบรคเกอร์ และ 724 Market คือ คุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทรเรือง และ ครอบครัว อย่างเป็น ทางการ

                บริษัท 724 Market จะเข้ามาช่วยให้การซื้อประกันของผู้บริโภคสะดวกและปลอดภัย ยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐบาล ว่าเว็บไซต์ ปลอดภัยใช้งานงาย เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ซื้อประกันได้ตามที่ต้องการ อีกทั้ง 724 Market ยังเป็นโบรคเกอร์เจ้าแรกที่มีประกันภัยให้เลือกซื้อได้หลากหลาย ครบวงจร เพราะ มีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำที่แข็งแกร่งเข้าร่วม มากกว่า 30 บริษัท เพราะฉะนั้น ลูกค้าจะได้รับความมั่นใจในการซื้อสินค้า และ บริการว่า จะได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทันสมัย และปลอยภัยอย่างแน่นอนครับ